Voordelen van de Ecowater-afvoerplug

Dagelijks gaan er vele liters drinkwater verloren. We spoelen het gewoon weg naar het riool. Bedenkt u eens dat de Nederlander jaarlijks gemiddeld 2200 liter water verbruikt voor het besproeien van de tuin, voor de planten binnenshuis, voor kleine onderhoudswerkzaamheden etc. Dat is gewoon schoon drinkwater! Dat kan anders. Met de Ecowater-afvoerplug vangt u water op voor hergebruik. Dat levert veel voordelen op. Zowel voor u als voor het milieu.

Voordeel voor u

Het gebruik van de Ecowater-afvoerplug biedt interessante voordelen, ook financieel.

Financieel rendement

Bent u kostenbewust? Dan is de Ecowater-afvoerplug echt een uitkomst. Want als u slechts 3 m³ water per jaar bespaart levert dat u, afhankelijk van het regionale watertarief, al snel een financieel rendement op van 5 tot 8%!

Aandacht voor uw leefomgeving

Natuurlijk is het fijn dat u geld bespaart. Daarnaast is het ook fijn dat u bewust bezig bent met onze leefomgeving. En niet alleen u, maar ook uw (klein)kinderen. Zij leren al op jonge leeftijd bewust om te gaan met het milieu.

Voordeel voor het milieu

Het gebruik van de Ecowater-afvoerplug levert een aanzienlijke bijdrage aan een betere en groenere leefomgeving. Bijvoorbeeld door een besparing in CO2 en een hoger grondwaterpeil. U levert een bijdrage aan de natuurlijke waterkringloop.

CO2 besparing

Omdat u water nogmaals gebruikt, hoeft er minder water gezuiverd te worden. Er gaat dus minder water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat heeft naast een flinke hoeveelheid CO2 ook een besparing op methaan en lachgas tot gevolg. Het lachgas is als broeikasgas ongeveer 265 maal schadelijker dan CO2. De zuivering van rivier-en/of grondwater naar drinkwater is hier nog buiten beschouwing gelaten. De Ecowater-afvoerplug is vrijwel geheel te recyclen.

Hoger grondwaterpeil

Omdat u minder water aan de natuur onttrekt blijft het grondwaterpeil hoger. Dat heeft direct voordelen. Zo drogen planten en gewassen minder snel uit. Verder hebben in bepaalde gebieden funderingen van huizen geen last van paalrot. Ook kan in andere gebieden het verzakken van woningen voorkomen worden vanwege verdroging in de ondergrond. Dit betreft dan woningen die niet op palen zijn gebouwd. Ook verzilting tegengaan behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Of bestel de ecowater-afvoerplug hier.

Logo iDEAL Logo credit card

Vragen? Neem contact op!
Telefoon: 0475-318385
E-mail: info@aquamilieuproducts.com